Thưởng Trà Trung Thu - Ấm Tình Đoàn Viên

 

Mua SP Trà F tặng 01 hộp cao ống Actiso Mua SP Trà tươi tặng 01 hộp cao ống Actiso Mua SP Trà Nhất Diệp Nguyên Hương tặng 03 hộp cao ống Actiso

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.