Tokyo – Núi Phú Sĩ – Ibaraki – Narita 6N5Đ giá chỉ 28,990,000đ

 

Tokyo – Núi Phú Sĩ – Ibaraki – Narita 6N5Đ giá chỉ 28,990,000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.