Tokyo – Yamanashi – Núi Phú Sĩ 4N3Đ - Bay ANA giá chỉ 23,900,000đ

 

Tokyo – Yamanashi – Núi Phú Sĩ 4N3Đ - Bay ANA giá chỉ 23,900,000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.