Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn – new 9tr4

 

Tour 6N5Đ Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Phù Dung Trấn. Giá Sốc: 9.465.000đ (Áp dụng đến 23/8). Giá gạch: 11.980.000đ. Khởi hành vào 16,21,23/8 Bay Thẳng Từ HN.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.