Trả góp dễ dàng – rộn ràng chào xuân

 

Ưu đãi áp dụng : cho hóa đơn có giá trị từ 3.000.000 đồng trở lên sau khi trừ các khuyến mại giảm giá (nếu có) và thực hiện từ 00:01’ ngày 20/10/2020 đến 23:59’ ngày 31/12/2020.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.