Trả phí ít, ưu đãi nhiều cùng Citi Simplicity+

 

Trả phí ít, ưu đãi nhiều cùng Citi Simplicity+

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.