Trải nghiệm tuyệt vời - Ưu đãi đến 450K

 

- Mã: ANHDAO3, giảm 50,000 VND cho đơn hàng từ 1,200,000 VND. Áp dụng từ 01.03.2020 đến 31.03.2020 và chỉ cho đơn hàng trên App. - Mã: YEUDULICH3, giảm 8% đến 400,000 VND cho đơn hàng từ 2,200,000 VND. Áp dụng từ 01.03.2020 đến 31.03.2020 và chỉ cho đơn hàng trên App và khách hàng mới.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.