TỤ SALE CHOÁNG VÁNG

 

Ngày 22/8/2019 + Mã SALE8 giảm 8% cho tất cả đơn hàng + Mã SALE10 giảm 10% cho đơn hàng từ 500K + Nhập mã SALE13 giảm 10% và hoàn 3% (hoàn tối đa 30K) cho ĐH > 1TR + List SP giảm thêm 24% (share MK 12% - MD 12%) + Mã giảm giá tối đa 100k/ đơn hàng Ngày 23/8 + Mã SALE8 giảm 8% cho tất cả đơn hàng + Mã SALE10 giảm 10% cho đơn hàng từ 500K + Nhập mã theo Brand giảm thêm 12% (mỗi MD 2 brand) + List SP giảm thêm 24% (share MK 12% - MD 12%) Ngày 24/8 - 25/8/2019 + Nhập mã WEEK35 giảm 35K cho ĐH >300K + Nhập mã WEEK55 giảm 55K cho ĐH > 500K + Nhập mã WEEK105 giảm 105K cho ĐH >1TR + Nhập mã WEEK15 giảm 15% cho List SP

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021