Tuần Lễ Sale Sốc: Hàng hot, giá sập sàn

 

Sản phẩm sale sốc: ▶️Galaxy Z Flip ????Giá thị trường: 34.̶̶99̶̶0.̶̶0̶̶0̶̶đ̶ ????Giá ưu đãi: 32.999.000đ ▶️Apple iPhone 5S 16Gb ????Giá thị trường: 3.̶̶19̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶đ̶ ????Giá ưu đãi: 2.799.000đ ▶️Tai nghe không dây Apple AirPods 2 ????Giá thị trường: ̶3̶̶.̶̶499̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶ ????Giá ưu đãi: 3.299.000đ ▶️Tai nghe không dây AirPods Pro ????Giá thị trường: ̶6.̶̶249̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶ ????Giá ưu đãi: 6.049.000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.