Ưu đãi 20% cho sản phẩm The Coffee Bean

 

- Giảm 20% các sản phẩm The Coffee Bean các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.