VIETTEL - "CỨ “NHẤP” LÀ THƯỞNG"

 

Nhắc lại một chút cho Publisher chưa nắm thông tin nè! ????????Tính từ ngày 18.07.2020 với Publisher chưa có phát sinh click, thì đúng như mô tả ở ngày thưởng đầu tiên này chỉ cần Publisher thực hiện đặt link và có được click trong ngày 20.07.2020 cho chiến dịch Viettel, Publisher sẽ được nhân đôi ATSP được duyệt tại toàn bộ các chiến dịch đang chạy tại ACCESSTRADE tính trong ngày 20.07.2020. ☀️☀️Điều kiện để được thưởng quá đơn giản. Điểm thưởng ATSP có thể giúp bạn đổi các món quà giá trị tại ACCESSTRADE. ????Đăng ký chiến dịch tại: https://pub.accesstrade.vn/campaigns/5349785720977929612 ⚜️Lưu ý thêm: Chương trình thưởng ngày 20.07 có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, thời điểm kết thúc sớm (nếu có) sẽ được cập nhật trên Fanpage/ Group của ACCESSTRADE.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.