Vsmart: Điện thoại sành điệu - Săn deal đúng kiểu 101 ngày đổi trả

 

Vsmart: Điện thoại sành điệu - Săn deal đúng kiểu 101 ngày đổi trả

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.