YÊU MÌNH NHẤT - SẮM QUÀ CHẤT

 

Giày + Túi giá chỉ từ 650K. Khuyến mại từ ngày 11/10 - 20/10

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.